Dampwinkel goes for ZERO mg                          Dampwinkel goes for ZERO                          vanaf 01/08/2017 terug online

Algemene Voorwaarden

Beperkingen

Aankopen door personen onder de leeftijd van 18 is niet toegestaan. Je moet achttien (18) jaar oud zijn om onze producten te kopen.

Dampwinkel verkoopt geen producten aan minderjarigen. Dampwinkel behoudt zich het recht voor om een verkooptransactie op basis van eigen inzicht, waar zij redelijkerwijs vindt dat de koper producten koopt namens een minderjarige te annuleren.

 

Opmerking

De aankoop van producten van Dampwinkel wordt gedaan onder deze voorwaarden en bepalingen. Door het bezoeken van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

 

Data Protection

Ons beleid is dat klant gegevens NOOIT aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Verzending, Beschikbaarheid, Terug-betalingen en Retourneren

Gratis verzending & verpakking voor producten zijn alleen beschikbaar voor bestellingen op de website en het systeem zal deze aanbieden naar keuze en BFPO. Klanten in de Europese en internationale locaties zullen de verzendkosten, indien van toepassing, vooraf voldoen. Onze volledige- Verzending, Beschikbaarheid, Terug-betalingen en Retourneren- beleid is van toepassing.

 

Beschrijvingen

De beschrijvingen en foto's op de website zijn een leidraad voor de stijl en uitstraling van onze producten. Wij proberen om deze zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine verschillen

 

Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wet, accepteert Dampwinkel geen aansprakelijkheid en is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of schade die voortvloeit uit de diensten of producten verkocht of waarnaar wordt verwezen op deze site onder de volgende omstandigheden:

  •  voor verliezen die niet te voorzien waren voor beide partijen wanneer de aankoop werd gedaan
  • voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door een tekortkoming aan de zijde van Dampwinkel of hun leveranciers voor zakelijke verliezen en / of verliezen op andere consumenten.

 

Betaling

Betaling dient te geschieden voordat de goederen worden verzonden, tenzij een credit account is goedgekeurd door Dampwinkel in welk geval betaling is verschuldigd 14 dagen na factuurdatum. Dampwinkel behoudt zich het recht voor om levering te weigeren en om eventuele verdere leveringen in het geval dat de betaling te laat is op te schorten. Wij accepteren betaling van de grote credit-en debetkaarten via Paypal.

 

Prijzen

De opgegeven prijzen zijn in euro's en zijn inclusief BTW. Prijzen zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Prijs wijzigingen worden alleen gedaan voor de opdracht. Rechten en heffingen zullen in rekening worden gebracht tegen tegen de tarieven die gelden op het tijdstip van verzending. Levering en credit card kosten zijn inclusief.

 

Annuleringen

De Koper zal onmiddellijk de goederen controleren bij ontvangst en stelt de verkoper hiervan binnen 4 werkdagen na levering schriftelijk een bevestiging indien de goederen beschadigd zijn of niet voldoen aan de beschrijving. Indien de koper in gebreke blijft wordt geacht dat de Koper te hebben ingestemd met de Goederen.

 

Jurisdictie

Dit contract worden uitgelegd en in alle opzichten door Nederland recht en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de aankoop, worden geregeld in de jurisdictie van de rechtbanken in Nederland waar de klant bij dient te zijn.

 

Privacy Policy

We beschermen uw privacy door alle informatie die op het moment van bestelling tot het punt van de betaling wordt verzameld. Deze informatie wordt rechtmatig en in overeenstemming met de Data Protection Act 1998 verzameld en de Web Trader Code of Practice. De gegevens worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren en voor marketing campagnes. We maken gebruik van technologie, zoals cookies om onze dienstverlening aan klanten te verbeteren. Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming. Onze payment provider (PayPal, Targetpay, Worldpay etc.) verzamelt uw betalingsgegevens. Wij versturen geen willekeurige marketing e-mails naar persoonlijke e-mailadressen (spam).