Voor alternatieve geschillenbeslechting over online aankopen kan u ook terecht op het (Online Dispute Resolution) van de Europese Unie.
ODR-platform